2021 m. spalio 19 d. Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultete įvyko VšĮ Nacionalinio socialinės integracijos instituto „Gyvosios bibliotekos“ projekto renginys.

Renginio metu fakulteto dekanė Birutė Žygaitienė, prodekanas Andrius Guoba, Projektų ir kompetencijų plėtros skyriaus vedėja Miglė Pilvelytė, Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros studentai ir dėstytojai: dr. Inga Kepalienė, Alma Kniežienė „skaitė knygas“ – bendravo su žmonėmis, kurių atžvilgiu taikomi stereotipai ar netgi šie žmonės patiria diskriminaciją. Šis metodas veikia 85-iose pasaulio šalyse nuo 2000 metų, metodas yra įtrauktas į Europos Tarybos jaunimo žmogaus teisių ugdymo programą, prisideda prie JTO Darnaus Vystymosi Tikslų įgyvendinimo.

Atviras pokalbis su žmonėmis, kurie atstovauja patiriančias diskriminaciją socialines grupes, atveria kelią supratimui, bendravimui ir didina toleranciją bei sukuria darnesnius santykius tarp skirtingų socialinių visuomenės grupių.

Dėkojame savanoriams – Jonui už „Gyvosios bibliotekos“ pristatymą,  savanorei Ievai už pasidalinimą patirtimi apie tarptautinį projektą  „Growing Cultural Competencies“.

Ugdykime atvirą ir tolerantišką bendruomenę, užkirskime kelią diskriminacijai ir patyčioms, kurkime saugesnę aplinką žmonėms iš skirtingų kultūrinių, socialinių, religinių, etninių ar kitų visuomenės grupių, įgyvendinkime socialinės atsakomybės principus.