2023 m. gegužės 11-12 dienomis Klaipėdos technologijų mokymo centre, Klaipėdos turizmo mokykloje ir Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centre vyko Lietuvos mokinių technologijų olimpiados šalies etapas „Kūrybos virusas 2023“. Fakulteto dekanė dr. Birutė Žygaitienė pirmininkavo technologijų olimpiados vertinimo komisijai, Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedros vedėja dr. Inga Kepalienė dalyvavo mokinių darbų vertinime.

Technologijų olimpiada talentingiausiems mokiniams suteikia galimybę parodyti savo gebėjimus, kūrybiškai išreikšti save. Šiais metais olimpiadoje dalyvavo 119 mokinių iš įvairių Lietuvos mokyklų. Mokiniai varžėsi tekstilės, konstrukcinių medžiagų, taikomojo meno, amatų ir dizaino bei mitybos grupėse.

Vilniaus kolegijos nominacijos išdalintos kūrybiškiausiems Lietuvos mokiniams, sukūrusiems įspūdingus namų darbus bei originaliai atlikusiems olimpiados užduotis. Sveikiname nugalėtojus!