Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga kovo 10 d. Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Atvirojoje salėje įvyko iškilmingas ir jautrus koncertas „Laisvės vėjas“, kurį suorganizavo Scenos meno katedra. Visa Vilniaus kolegijos bendruomenė buvo kviečiama ne tik susiburti šia gražia proga, bet kartu ir palaikyti Ukrainą bei jos žmones šiuo sunkiu laikotarpiu.

Koncerte dalyvavo Muzikinio teatro studijų programos studentai, juos paruošė patyrę dėstytojai profesionalai – Eglė Juozapaitienė, Dalia Babilaitė-Abarė, Audrius Rubežius bei koncertmeisterė Nijolė Baranauskaitė-Matukonienė. Koncertinę programą sudarė Scenos meno katedros docentė, pripažinta menininkė Dalia Babilaitė-Abarė. Tiek studentai, tiek svečiai, tiek dėstytojai koncerto metu pasidalino savo mintimis, kas jiems yra laisvė ir kodėl ji tokia svarbi.

Mūsų laisvė gali būti tokia trapi, tad mylėkime savo šalį ir įkvėpkime vieni kitus vienybei. Jautrus ir muzikalus renginys buvo puiki dovana visai Kolegijos bendruomenei ir pasveikinimas Lietuvai!