Tekstilė – žmogaus kasdienio gyvenimo dalis, kuri įprastai siejama su  mados pramone. Taip pat reikšminga jos dalis naudojama balduose, medicinos įrangoje, asmenines apsaugos aprangoje, transporto priemonėse ir t.t. Tekstilė yra ketvirta ES įvertinant jos naudojimo poveikį aplinkai ir klimato kaitai, o jį viršija tik su maistu, būstu ir judumu susiję poveikiai.  Įvertinant tai, ES tvarios ir žiedinės tekstilės ekonomikos strategijoje  siekiama sukurti konkurencingesnį ir modernesnį sektorių, remiant  žaliąją ir skaitmeninę ekosistemos pertvarką. Vienas iš pirmaeilių strategijos tikslų yra mažinti tekstilės atliekas, kurių milžiniški kiekiai susidaro  ne tik po jos vartojimo, bet ypač – gaminant tekstilės gaminius.

Siekdami susipažinti su Lietuvos įmonių patirtimi įgyvendinat tekstilės žiedinės ekonomikos iššūkius Mados dizaino katedros studentai ir dėstytojai lankėsi Šiauliuose įsikūrusioje įmonėje UAB Neaustima (www.neaustima.lt/) – vienoje iš didžiausių neaustinių medžiagų gamintojų ir pramoninių tekstilės atliekų perdirbėjų Baltijos šalyse.

Vizito metu susipažinta su žaliavos tiekimo keliais, gaminama produkcija, jos sudėtimi, naudojamomis technologijomis. Buvo įdomu išgirsti įmonės patirtį perdirbant dėvėtus džinsus, taip stengiantis išgauti verpalams tinkamą pluoštinę masę. Parsivežti įspūdžiai ir žinios prisidės prie Mados dizaino katedros studijų turinio gilinimo, ypatingą dėmesį skiriant naujiems tekstilės gaminių projektavimo ir naudojimo būdams, atsižvelgiant į tvarius technologinius sprendimus ir inovatyvius verslo modelius.