Scenos meno ir Ritminės muzikos katedros,  bendradarbiaudamos su socialiniu partneriu – Lietuvos gretutinių teisių asociacija “Agata”, pirmą kartą atstovavo Vilniaus  kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultetui VILNIAUS KNYGŲ MUGĖJE.

Socialinė partnerystė su šia asociacija fakultetui yra aktuali – AGATA yra ne pelno organizacija, vienijanti atlikėjus (muzikantus, aktorius),  muzikos leidėjus ir besirūpinanti jų teisių įgyvendinimu Lietuvoje nuo 1999 metų.

Asociacija taip pat rūpinasi atlikėjų teisių įgyvendinimu Lietuvoje, aktyviai dalyvauja kultūriniame gyvenime ir vykdo visuomenės švietimo veiklą intelektinės nuosavybės teisės srityje.

Maloni ir dalykinė mugės aplinka leido aptarti gilesnes bendros veiklos su AGATA galimybes, pabendrauti su visais besidominčiais mūsų vykdomomis studijų programomis, susitikti mūsų buvusius studentus, jau sėkmingai vystančius savo profesinę veiklą.

Auditoriją sužavėjo Muzikos salės scenoje fakulteto dėstytojų vesti užsiėmimai „Circle singing” (dėstytoja Giedrė Kilčiauskienė bei studentai) ir „Scat & Tap” (dėstytojos Auksuolė Varkulevičienė, Vita Sasnauskienė ir studentų grupė).

Džiaugiamės išskirtine galimybe viešinti savo studijų programas gausiausiai lankomoje VILNIAUS KNYGŲ MUGĖJE. Tikimės tęsti šį abipusiai naudingą bendradarbiavimą ir kitais metais.