Š. m. gegužės 7 d. Signatarų namuose bus tradiciškai organizuojami Spaudos pusryčiai, kurių metu paminėta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygų diena. Renginio metu bus paskelbtas 2018 m. Kalbos premijos nominantas. Spaudos pusryčiuose koncertuos Vilniaus kolegijos solinio dainavimo dėstytojų Dalios Babillaitės – Abarės, Eglės Juozapaitienės, Audriaus  Rubežiaus  studentai Miglė Pivoriūnaitė, Salvija Tumalavičiūtė, Diana Gružauskaitė, Kornelija Uselytė, Milda Rasilavičiūtė, Justa Rubežiūtė ir Jokūbas Giedraitis.