Vadovaudamiesi Vilniaus kolegijos konkursų eiti dėstytojų pareigas organizavimo ir dėstytojų atestavimo tvarkos aprašu, Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. nutarimu AT N-11 ir direktoriaus 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V-217,   s k e l b i a m e   2018 m. vasario 21 d. 1200 val. 212 kab. lektoriaus SAULIAUS JURGELĖNO neeilinės atestacijos komisijos posėdį.