Sėkmingai startuoja naujai užsimezgusi draugystė tarp Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto ir VšĮ Nacionalinio socialinės integracijos instituto. Rugsėjo 8 d. fakultete lankėsi programos ,,Visi skirtingi, visi lygūs“ vadovė Inga Rancova, kuri inicijavo aprangos siuvimo kursų pradmenų mokymus aštuonioms moterims, turinčioms pabėgėlio statusą, iš Turkijos. Fakulteto dėstytojai priėmė šį iššūkį.

Susitikime dalyvavo, bendradarbiavimo galimybes ir kursų pradžią aptarė Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dekanė Birutė Žygaitienė, prodekanas Andrius Guoba, Mados dizaino katedros vedėja Silvija Grušnienė, praktikų centro vadovė Gražina Skripkienė.  Apsvarstyta mokymo paslaugų teikimo sutartis bei programos dalyvių kvalifikacijos kėlimo galimybės. Diskusijų metu paaiškėjo Vilniaus kolegijos ir VšĮ Nacionalinio socialinės integracijos instituto sąlyčio taškai – bendruomenės narių skatinimo sistema ir kompetencijų tobulinimas, daugiakultūrės aplinkos vystymas, socialinis atsakingumas, kurie yra svarbūs ateityje rengiant ir dalyvaujant bendruose projektuose.

Siekiant prisidėti prie darnaus vystymosi plėtros nuostatų įgyvendinimo, šiuo susitarimu praplečiamos neformalaus ugdymo galimybės. Mokymai vyks rugsėjo mėnesį, juos ves Mados dizaino katedros lektorė Violeta Bytautaitė ir fakulteto praktikų centro vadovė Gražina Skripkienė, o kaip seksis, informuosime vėliau!