Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultetas prisideda prie socialinės atsakomybės ir darnios plėtros veiklų įprasminimo, plėtoja ir įgyvendina įvairius projektus. Spalio 13 d. fakultete lankėsi Vilniaus kolegijos socialiniai partneriai, neįgaliųjų centro „Mažoji Guboja“ atstovai bei buvo pristatytas neįgaliųjų dienos centro pantomimos trupės spektaklis „Ilgas kelias namo“ (rež. Povilas Krivickas). Pasižiūrėti spektaklio atvyko Vilniaus kolegijos direktoriaus pavaduotoja mokslui ir partnerystei dr. Nijolė Zinkevičienė, Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dekanė dr. Birutė Žygaitienė, Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centro atstovai bei Vilniaus kolegijos bendruomenė.

Neįgaliųjų dienos centras „Mažoji guboja“ vykdo projekto „Kūrybinės bendruomenių iniciatyvos 2021-2“ renginių ciklą  Be rampos, kuriame tradiciškai vyrauja judesio išraiškos spektakliai. Šiuo projektu siekiama per teatro meno pažinimą, saviraišką, tarpinstitucinį bendradarbiavimą su sveikaisiais kūrėjais pagerinti neįgaliųjų, ypač gyvenančių Vilniuje ir Lietuvos regionuose sutrikusio intelekto žmonių gyvenimo kokybę, padidinti jų galimybes integruotis į bendruomenę ir visuomenę, užtikrinti mokymosi sąlygas. Taip plečiamas visuomenės supratimas apie neįgaliųjų gebėjimus, jų bendravimo ypatumus ir toleranciją.

Sėkminga socialinė integracija prasideda nuo supratimo, ką galime padaryti, kad priimtume neįgaliuosius kaip lygiaverčius bendruomenės narius, tad po spektaklio įvyko diskusija „Galiu/Negaliu. Reikia/Nereikia. Jei taip, tuomet kodėl ir kaip?“. Dalintis gerąja patirtimi bei darnaus vystymosi ir socialinės atsakomybės idėjomis kvietė lektoriai: „Mažosios teatro akademijos“ režisierius Povilas Krivickas ir aktorė Violeta Mičiulienė. Aktyviai  į diskusiją įsitraukė Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Scenos meno bei Kultūros vadybos ir šokio pedagogikos katedrų studentai.

Renginio pabaigoje buvo pasikeista „Mažosios gubojos“ direktorės Aidos Kerbedienės ir Vilniaus kolegijos direktorės dr. Žymantės Jankauskienės pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi.

Daugiau nuotraukų galite pamatyti čia