Naujai atgimstančios Šv. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios parapijiečiai, Vilniaus kolegijos bendruomenė bei visi norintys gruodžio 11 d. turėjo galimybę dalyvauti Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Scenos meno katedros organizuotame puikiame renginyje – koncerte „Po bažnyčios skliautais“. Šis koncertas – edukacinis projektas prieš 8 metus buvo inicijuotas Scenos meno katedros dėstytojos Dalios Babilaitės-Abarės, kuri taip pat yra šio koncerto sumanytoja ir organizatorė. Šiame renginyje kartu su savo studentais dalyvavo ir kiti pedagogai – Eglė Juozapaitienė, Jūratė Vilūnaitė, Audrius Rubežius, Kristupas Gylys, Mindaugas Pundžius, Paulius Vaicekauskas. Džiugu, kad šis projektas jau yra tapęs puikia kasmetine tradicija, džiuginančia susirinkusiuosius nuostabia garsų ir šviesų harmonija. Muzikinio teatro studijų programos studentai tiesiog užbūrė klausytojus savo šiltais, nuoširdžiais ir neįtikėtinai jausmingais pasirodymais.
Už nuostabų vakarą dėkojame koncerto organizatoriams ir visiems prisidėjusiems prie jo parengimo!