Siekdama populiarinti Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonę, kaip turinčią ilgalaikes ir patrauklias verslo plėtros perspektyvas bei naujas technologijas taikančią, konkurencingą pramonės šaką, Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija (LATIA) kartu su Vilniaus kolegijos Mados dizaino katedra kasmet organizuoja respublikinį renginį „Vilnius Fashion & Textile Avenue“, kuris paprastai vyksta LITEXPO parodų rūmuose kasmetinės tarptautinės parodos „Baltic Fashion & Textile Vilnius“ metu. Šiais metais dėl paskelbto COVID19 karantino paroda neįvyko, tačiau tai nesutrukdė „Vilnius Fashion & Textile Avenue“ renginį perkelti į virtualią erdvę, į kurią š. m. lapkričio mėn. 26 d. Vilniaus kolegija pakvietė sudalyvauti nuotoliniu būdu visus besidominčius mada, apranga ir tekstile.

„Norime paskatinti jaunus žmones rinktis su Lietuvos aprangos ir tekstilės pramone susijusias profesijas bei pritraukti daugiau motyvuotų studentų į studijų programas, pagal kurias Lietuvos mokslo įstaigose rengiami specialistai Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonei,“ – džiaugdamasis renginiu kalbėjo LATIA prezidentas Kęstutis Daukšys.

Nuotolinį renginį „Vilnius Fashion & Textile Avenue 2020“ šiais metais sudarė net trys dalys, į kurias užsiregistravo per 250 dalyvių. Pirmojoje dalyje – konferencijoje „S-T-ARTS“(Science/Technology/Arts), apie tvarią madą ir jos skaitmenizaciją pranešimus skaitė tiek įmonių atstovai, tiek ir mokslo profesionalai. MB Gedvita savininkas Gediminas Mikulėnas – vienas iš seminaro pranešėjų analizavo, kaip išmanioji tekstilė gali pasitarnauti sveikatos apsaugos srityje kardiologui stebint paciento širdies stovį nuotoliniu būdu. UAB Omniteksas pristatė natūralių pluoštų, tokių kaip kanapė, vilna, regeneruotų pluoštų naudojimą kuriant tvarią madą. Vilniaus kolegijos Mados dizaino katedros dr. Eugenija Strazdienė pranešime „Sumanioji apranga – sparčiais žingsniais į kasdienybę“ papasakojo apie išmanius sprendimus tekstilės pramonėje. Mados technologijų strategė, kūrybinės marketingo studijos „Storyfounders“ įkūrėja Odeta Valiuškytė aptarė mados industrijų ateitį pristatydama šešias #fashiontech technologines inovacijas. Kauno technologijos universiteto profesorė dr. Daiva Mikučionienė apžvelgė tekstilės ir mados pramonės pažangias technologijas.

Antroje renginio dalyje „Tematinės dirbtuvės ir studentų darbų pristatymai“ prisistatė Lietuvos aukštosios ir profesinės technikos mokyklos, ruošiančios aprangos bei tekstilės pramonės specialistus. Vilniaus, Kauno ir Utenos kolegijos, Kauno technologijos universitetas, Klaipėdos technologijų mokslo centras kvietė virtualiai susipažinti su studentų bei absolventų darbais, su jų vykdomomis studijų programomis ir apžvelgti visą galimų profesijų tekstilės sektoriuje spektrą bei galimybes. Trečioji dalis – „Sėkmės mokykla“ – aktyvus virtualus turas www.latia.lt puslapyje, kuriame buvo patalpinti Lietuvos įmonių interaktyvūs pranešimai, sėkmės istorijos, verslumo ir technologijų mokymai bei reprezentaciniai video filmai. Net septynias dienas visi norintys galėjo čia rasti sau naudingos informacijos.

Pagrindinis šio renginio tikslas – populiarinti tekstilės ir aprangos gamybos technologijų bei kūrybinių industrijų pedagogo profesiją supažindinant technologijų ir profesinių mokyklų mokytojus bei mokinius su naujovėmis aprangos ir tekstilės sektoriuje, buvo sėkmingai pasiektas. Virš 100 pedagogų, sudalyvavę visose trijose renginio dalyse ir užpildę trumpą apklausos anketą, gavo Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos Profesinio tobulinimo instituto kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.

Norime padėkoti renginio organizatoriams – Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakultetui, Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijai, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijai, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijai už puikų renginį bei Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto Mados dizaino katedros lektorei Erikai Gudienei už renginio moderavimą.

Renginį finansavo LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija Pilietinių, mokslinių, kūrybinių ir sportinių studentų projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis.