Patys šilčiausi ir nuoširdžiausi jausmai užplūsta prisiminus ką tik pasibaigusią Lietuvos mokinių technologijų olimpiadą, kuri įvyko balandžio 20 – 21 dienomis Šiaulių profesinio rengimo centre. Šių metų organizuotos olimpiados tema „Šimtas ateities ženklų Lietuvai“. Profesinio rengimo centre susirinko net 105 dalyviai su juos lydinčiais mokytojais iš visos Lietuvos. Vilniaus kolegiją atstovavo bei olimpiados vertinimo komisijos pirmininkė buvo mūsų fakulteto dekanė Birutė Žygaitienė.

Vertinimo komisijai teko gerokai paplušėti kol buvo išsiaiškinti 3 talentingiausi mokiniai kiekvienoje kūrybinės veiklos grupėje, kurių iš viso buvo keturios: I grupė – tekstilė ir apranga, II grupė – taikomasis menas, amatai ir dizainas, III grupė – konstrukcinės medžiagos ir IV – mityba. Kūrybinių užduočių atlikimas vertinamas remiantis šiais kriterijais: gaminio aprašas, idėjos atitikimas užduočiai, medžiagų parinkimas, technologiniai procesai, estetinė gaminio išvaizda bei pristatymas žodžiu. Visiems atrinktiesiems – puikiai atlikusiems kūrybines užduotis buvo įteikti Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos I, II ir III laipsnio diplomai.

Tačiau tai buvo nevieninteliai reikšmingi apdovanojimai šiame renginyje. Vien tik Vilniaus kolegija įsteigė ir išdalino dešimt nominacijų: už inovatyvias idėjas, originalų meninį sprendimą, išradingumą, novatoriškumą, individualų stilių, stilistinį vientisumą, kūrybiškumą, kuriant tautinio tapatumo ženklus, kūrybinės idėjos vientisumą, atraktyviausią ir įdomiausią sprendimą, tautinio tapatumo puoselėjimą, originalų medžiagų panaudojimą, kuriant Lietuvos ženklus, už tvarius, ekologiškus sprendimus panaudojant įvairias tekstilines medžiagas, tautinio tapatumo ženklų kūrimo meninį sprendimą, dvasinių vertybių puoselėjimą ir pateikimą. Tad vertinimo komisijos pirmininkė Birutė Žygaitienė apdovanojo 10 talentingiausių olimpiados nominančių įsimintinais Vilniaus kolegijos prizais.

Žinoma, olimpiados metu intensyvus darbas buvo suderintas su šiltu jaukiu atvykusiųjų dalyvių tarpusavio bendravimu bei idėjų ir aktualių reikšmingų įvykių aptarimu. O kiek įsigyta naujų draugų! Kūrybingoji jaunoji karta tuoj pasklis po Lietuvos aukštąsias mokyklas ir, nuoširdžiai tikimės, galėsime bendrauti betarpiškai.

Kelios Lietuvos mokinių technologijų olimpiados akimirkos užfiksuotos nuotraukose…

Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto nominantai Lietuvos mokinių technologijų olimpiados „100 ateities ženklų Lietuvai“ apdovanojimų ceremonijoje.