Š. m. rugsėjo 25 – 28 dienomis Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto prodekanas, docentas dr. Andrius Juškys lankėsi Rygos Ekonomikos ir kultūros aukštojoje mokykloje (Latvija). Erasmus+ dėstymo vizito metu Andrius Juškys su studentais pasidalino kultūros antreprenerystės aktualijomis ir gerosios praktikos pavyzdžiais, su aukštosios mokyklos administracija aptarė bendradarbiavimo plėtros, dėstytojų ir studentų mainų galimybes.