Birželio 25 d. 230 auditorijoje kartu su Fakulteto tarybos posėdžiu įvyko ir visuotinis darbuotojų susirinkimas. Dienotvarkėje buvo aptarti šie klausimai:

  1. MTF tarybos sudėtis. Pranešėja – Fakulteto tarybos pirmininkė Vita Sasnauskienė.
  2. Fakultetas šiandien. Pranešėja – dekanė dr. Birutė Žygaitienė.
  3. Atliktų tyrimų studijų kokybei užtikrinti rezultatų pristatymas. Pranešėjas – prodekanas dr. Andrius Juškys.
  4. Studijų programų viešinimo ataskaita. Pranešėjai – katedrų vedėjai, studijų programų komitetų pirmininkai.

Susirinkimo metu garbingo jubiliejaus proga buvo pasveikinta Ritminės muzikos katedros lektorė Janina Mažintienė.  Tardama sveikinimo žodį FT pirmininkė Vita Sasnauskienė nuoširdžiai padėkojo už ilgametį darbą Vilniaus kolegijoje ir įteikė jubiliatei Vilniaus kolegijos direktoriaus padėkos raštą. Fakulteto bendruomenė taip pat pasveikino per Jonines gimtadienį atšventusią ir pirmus mokslo metus fakultetui sėkmingai vadovaujančią dekanę dr. Birutę Žygaitienę.

Po katedrų vedėjų išsamių pranešimų apie fakultete vykdomų studijų programų viešinimą visi susirinkimo dalyviai persikėlė į jaukesnę auditoriją, kur prie kavos puodelio ir atsineštų skanėstų stalo visi maloniai pratęsė bendravimą neformalioje aplinkoje.