Esi žmogus, kuris nuolat tobulėja ir mokosi? Tuomet neabejotinai esi sukaupęs profesinės patirties bei žinių, kurias verta pripažinti.  Ateik į Menų ir kūrybinių technologijų fakultetą ir įsivertink savo kompetencijas. Savaiminiu ir neformaliuoju būdu įgyti gebėjimai dabar gali būti pripažinti ir įskaitomi kaip studijų programų dalykai!

Kodėl verta?

 • Lankyti kursai, studijos, profesinė praktika gali būti užskaityti kaip studijų programos dalykai.
 • Galėsi tapti studentu ir baigti studijas pigiau bei per trumpesnį laiką.
 • Praplėsi studijų bei karjeros galimybes.

Kokios neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytos kompetencijos gali būti vertinamos?

 • Kompetencijos, įgytos darbo vietoje ar vykdant visuomeninę veiklą;
 • Bet kurioje neakademinėje aplinkoje vykusio mokymosi metu įgytos kompetencijos (pavyzdžiui, kursai, seminarai, stažuotės, parodos ir kt).

Svarbu žinoti:

 • Būtini įrodymai, pagrindžiantys tokio tipo mokymąsi;
 • Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimai vertinami remiantis nustatytais vertinimo kriterijais;
 • Formaliai pripažįstami tik tie pasiekimai, kurie atitinka studijų dalyko programoje numatytus laukiamus studijų rezultatus.

Kokie etapai laukia?

 • Raštiškas kandidato prašymas siekti kompetencijų pripažinimo ir įrodymų pateikimas.
 • Kandidato supažindinimas su įvertinimo procedūra, konsultavimas ir informavimas.
 • Kandidato pateiktų įgytų kompetencijų įrodymų vertinimas (taikomas mokestis).
 • Sprendimas dėl neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo/nepripažinimo.

Daugiau informacijos suteiks Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto prodekanė Jūratė Cravetto, el. paštas: j.cravetto@mtf.viko.lt; tel.: 852191721.

studies1