Ritminės muzikos katedros vedėja Vita Sasnauskienė ir dėstytojai Richardas Banys bei Pranas Kentra vasario 26-28 d. lankėsi Karališkoje muzikos akademijoje, Aalborge. Vizitas vyko Erasmus+ mobilumo dėstymui programos rėmuose.

Vilniaus kolegijos lektoriai ne tik dalinosi savo patirtimi dėstant, bet ir aktyviai dalyvavo įvairiose paskaitose, kur turėjo galimybę susipažinti su studijų dalykais, jų turiniu, dėstymo metodais bei vertinimu. Taip pat dėstytojai, kartu su akademijos studentais, paruošė koncertinę programą ir paskutinę vizito dieną ją pristatė Pop/Jazz skyriaus bendruomenei. Koncerte dėstytojai pristatė originalias Prano Kentros kompozicijas bei lietuvių liaudies dainą, aranžuotą Vitos Sasnauskienės. Klausytojai įvertino programos unikalumą bei atlikėjų profesionalumą, kiekvieno jų improvizacijas lydėjo aplodismentai.

Šio atsakomojo vizito metu buvo užtvirtintas bei pagilintas bendradarbiavimas, užsimezgęs 2017 m. Vilniaus kolegijos Tarptautinės savaitės metu.